Dvořák Jiří - pohřební služby - idatabaze.cz
Kdo v srdcích žije, neumírá...

Katalog

non-stop 728 467 417

Obsah nejlevnějšího pohřbu

Klikněte na zobrazit podrobnosti

Administrativní úkony. Čekací dobu. Základní rakev. Pronájem síně Davle u Prahy. Vybavení rakve. Dopravu zesnulého po Praze, Praze východ, Praze západ. Kremaci v Krematoriu Strašnice. Základní kremační urnu. Oblékání zesnulého. Manipulaci s rakví. Manipulační uložení do rakve. Úpravu zesnulého v rakvi. Výrobu parte. Tisk 10 ks parte. 10 ks smutečních obálek. Administrativní úkony k vyřízení úmrtního listu u příslušného matričního úřadu. Uložení zesnulého v chladícím zařízení do doby kremace. Cena nezahrnuje: Případné poplatky za chladící zařízení u jiných pohřebních ústavů nebo zdravotních zařízení. Jakékoliv další přiobjednané služby